G100

Het G100 zal plaats vinden in het eerste kwartaal van 2022 met als afsluiting het G100 Kindercongres in de St. Janskerk op zaterdag 23 april.

Via de scholen (2021) krijgen we thema’s en ideeën waarmee we vanaf januari 2022 aan de slag gaan tot aan de conferentie G100 in april 2022. Ook daarvoor is het van belang dat de thema’s voor de G100 in een vroeg stadium tijdens het schooltraject worden benoemd en gekozen.

Wij zien graag dat de kinderen worden geïnspireerd door het Goudse Ramen traject. We verwachten van clubs en verenigingen in Gouda dat zij laten zien wat diversiteit kan betekenen.

In de aanloop fase naar G100 (januari – maart) worden de groep 7 en 8 kinderen op een aantal GIK bijeenkomsten geïnformeerd door plaatselijke experts over de thema’s die zijn gekozen in het schooltraject.

Op school (en via de sociale media) worden kinderen wijzer van werkstukken, spreekbeurten en filmpjes.

Zo’n 100 afgevaardigden van groep 7 en 8 meedoen kunnen meedoen aan de G100 (15). Een evenredig aantal leerlingen worden daarvoor door de deelnemende basisscholen geloot. Zij zullen worden bijgestaan door hun klasgenoten in de aanloop fase en als adviseurs tijdens het congres.

Het draaiboek van G100 wordt begin 2022 bepaald, maar zal zich toespitsen of drie of vier aandachtsgebieden. De keuze daarvan zal zijn ingegeven en geïnspireerd door de activiteiten op scholen en onder Open Ramen.